Monthly Archives: November 2015

What is happening at Colstoun Mains? Land reform and agricultural holdings in microcosm

Martinmas is the latest of the four Scottish quarter days in the calendar year. It might not be a day or a date known to many – by statute it falls on 28 November – but those involved in Scots … Continue reading

Posted in Land Reform, Property | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Coimisean Fearainn na h-Alba – Ainm Gàidhlig: sin e

Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, tha clàsan anns a’ Bhile Ath-leasachaidh Fearainn mu stèidheachadh Coimisean Fearainn na h-Alba. An-dràsta, chan eil feum air eòlas Gàidhlig a bhith aig ball CFA, agus a-nis tha e coltach nach bi … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 1 Comment