Tag Archives: Scottish Land Commission

Land Rights and Land Responsibilities: An Audience with the Chair of the new Scottish Land Commission

The University of Aberdeen’s May Festival 2017 runs from 26 to 28 May. I am delighted to be playing a part in a free event on Friday 26 May at 14:30, which is explained as follows. In one of the … Continue reading

Posted in Aberdeen, Land Reform | Tagged , , , , , | Leave a comment

Bu chòir Bile Ath-Leasachaidh an Fhearainn atharrachadh airson Coimiseanair Gàidhlig

Bha mi air Radio nan Gàidheal an-diugh a’ bruidhinn mu dheidhinn Coimisean Fearainn na h-Alba (agus seo link eile). Dè thuirt mi? Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, a-rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, gabhaidh argamaid a dhèanamh … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 3 Comments

Coimisean Fearainn na h-Alba – Ainm Gàidhlig: sin e

Mar a sgrìobh mi anns a’ bhlog seo, tha clàsan anns a’ Bhile Ath-leasachaidh Fearainn mu stèidheachadh Coimisean Fearainn na h-Alba. An-dràsta, chan eil feum air eòlas Gàidhlig a bhith aig ball CFA, agus a-nis tha e coltach nach bi … Continue reading

Posted in Gaelic, Land Reform | Tagged , , | 1 Comment